ക്യോട്ടോ ആനിമേഷന് 30 മില്യൺ ഡോളറിലധികം സംഭാവന ലഭിച്ചു!